Vinpearl Nam Hội An

Sổ đỏ chung cư có thời hạn bao nhiêu năm?

Mua chung cư được cấp Sổ hồng hay Sổ đỏ?

Khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Luật Nhà ở 2014 quy định:

“1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và có nhà ở hợp pháp quy định tại Điều 8 của Luật này thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) đối với nhà ở đó. Nhà ở được cấp Giấy chứng nhận phải là nhà ở có sẵn.

2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho chủ sở hữu nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai”.

Giống như vậy, khi mua chung cư người mua sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền nắm giữ nhà ở và gia sản khác nối sát với đất.

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, Giấy chứng nhận quyền khai thác đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác nối sát với đất bao gồm một tờ có 04 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen và Trang bổ sung nền trắng (Sổ hồng mới).

Sổ đỏ chung cư có thời gian bao nhiêu năm?

Khi mua căn hộ chung cư người mua có quyền sở hữu đối với căn hộ chung cư và quyền khai thác đất chung riêng với phần đất dùng làm xây dựng tòa nhà chung cư đó cùng với những chủ sở hữu căn hộ chung cư khác.

– Thời gian sử dụng nhà chung cư: Được xác định căn cứ vào cấp công trình và Kết luận kiểm định chất khối lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư (theo khoản 1 Điều 99 Luật Nhà ở 2014).

Thời hạn sử dụng căn hộ chung cư thường ghi là 50 năm, tiếp đến căn cứ vào Tóm lại kiểm định để thường xuyên ở hoặc phá dỡ để xây dựng nhà chung cư mới hoặc công trình xây dựng khác ví như không hề hợp với quy hướng để xây chung cư.

– Thời hạn sử dụng đất xây dựng chung cư: người mua căn nhà chung cư được sử dụng đất ổn định lâu dài riêng với phần đất xây dựng nhà chung cư (Lâu dài).

Nội dung này được quy chế tại khoản 3 Điều 126 Luật Nhà ở 2014 giống như sau:

“…

Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.”.

Tóm lại, người dân bỏ tiền mua chung cư thì ngoài những việc nắm giữ căn hộ chung cư có thời hạn theo cấp công trình xây dựng và chất lượng công trình xây dựng thì còn được dùng đất ổn định dài lâu. Có thể nói rằng, thời hạn sử dụng đất chung cư ghi trong Sổ đỏ, Sổ hồng là “Lâu dài”.

Chung cư hết thời hạn sử dụng đi đâu về đâu?

Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 99, Luật Nhà ở 2014 có quy định tình huống nhà chung cư còn bảo đảm an toàn chất khối lượng và an toàn cho người sử dụng thì chủ chiếm lĩnh được tiếp tục sử dụng theo thời gian ghi trong Tóm lại kiểm định. Trừ tình huống nhà chung cư bị hư hỏng mà chưa ở trong diện bị phá dỡ nhưng trực thuộc khu vực phải thực hành cải tạo, xây dựng nhất quán với khu nhà ở nằm trong diện bị phá dỡ theo quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

Còn riêng với trường hợp nhà chung cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không hề đảm bảo an toàn cho người dùng thì cơ quan điều hành nhà ở cấp tỉnh phải phát hành kết luận kiểm định chất khối lượng và giải trình UBND cấp tỉnh để thông báo bằng văn bản cho chủ nắm giữ nhà ở. Nội dung văn bản thông báo phải được đưa ra công khai trên cổng thông tin điện tử của Ủy Ban Nhân Dân và cơ quan điều hành nhà ở cấp tỉnh, trên phương tiện thông tin đại chúng của bản địa.

Chủ nắm giữ nhà chung cư có trách nhiệm phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới hoặc giao cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ và xây dựng công trình khác theo quy định tại Khoản 3 Điều 99 Luật Nhà ở 2014 khi hết niên hạn sử dụng nhà ở.

Cũng theo quy chế tại khoản 3 của bộ luật này, trong trường hợp nếu khu đất có nhà chung cư vẫn phù hợp với quy hướng xây dựng nhà ở thì chủ chiếm được tôn tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới.

Trường hợp khu đất có nhà chung cư không còn phù hợp với quy hướng xây dựng nhà ở thì chủ sở hữu nhà chung cư phải chuyển giao lại nhà chung cư này cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ và xây dựng dự án công trình khác theo quy hướng được duyệt.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Condotel hòn tre